Transport samochodowy i jego środki transportu

Transport samochodowy to najbardziej powszechna i popularna forma transportu w obecnych czasach. Transport ten stanowi jedną z ważniejszych gałęzi transportu, w której zarówno ludzie jak i ładunki przemieszczają się po drogach lądowych przy zastosowaniu kołowych środków transportu. Gałąź transportu samochodowego posiada najbardziej rozbudowaną i rozwinięta infrastrukturę ze wszystkich form transportu. Odgrywa znaczącą rolę zarówno w przypadku przewozu pasażerów jak i zwykłych ładunków, a jego ogromną zaletą jest możliwość dowiezienia bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, co w przypadku pozostałych rodzajów transportu jest wręcz niemożliwe. Jak każda gałąź transportu posiada liczne środki transportu wykorzystywane w całym procesie. Podstawowa klasyfikacją środków transportu samochodowego jest podział na środki przeznaczone do przewozu ładunków oraz środki przeznaczone do przewozu ludzi. Należy przy tym jednak pamiętać, iż środki przewożące ludzi posiadają wydzieloną przestrzeń do przewozu ładunków. Podział ten nie uwzględnia pojazdów, które przystosowane są zarówno do przewozu ludzi jak i towarów. Inny podział środków do transportu ludzi mówi o środkach transportu indywidualnego oraz zbiorowego. Do grupy indywidualnych środków transportu można zaliczyć motocykle, rowery, skutery czy samochody osobowe, a także taksówki, które stanowią bardzo specyficzną formę transportu indywidualnego. Do grupy transportu zbiorowego należy zaliczyć autobusy, autokary i trolejbusy. W przypadku środków do przewozu ładunków należy wymienić przede wszystkim wszelkiego rodzaju samochody dostawcze, samochody ciężarowe oraz ciągniki.

Obecnie wyróżnia się trzy technologie przewozu ładunków, a mianowicie uniwersalną, specjalizowaną oraz zunifikowaną. W zależności od przewożonego ładunku i dopasowaniu pojazdu do jego przewożenia, poszczególne środki transportu różnią się swoją budową. Ma to na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz wygody przewożenia konkretnego ładunku. Kolejne klasyfikacje dzielą środki transportu na pojazdy silnikowe oraz pojazdy, którego silnika nie posiadają (na przykład przyczepy). W ciągu lat transport drogowy znacznie się rozwinął i jest powszechnie wykorzystywany na terenie naszego kraju oraz za granicą. W znacznym stopniu wpłynął na to także rozwój infrastruktury drogowej, która jest niezbędna w przypadku transportu samochodowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *